Chuyên mục: Giải pháp CNTT

Giải pháp cho doanh nghiệp được Viettel Vũng Tàu cung cấp: chữ ký số Viettel CA, hóa đơn điện tử SInvoice; kê khai bảo hiểm xã hội vBHXH. Quản lý bán hàng Shop.One; Quản lý giám sát phương tiện: V-tracking, S-tracking…..

----------