Gói cước internet Wifi Viettel

 

 

 

 

Bảng Giá Chi Tiết

Gói Cước Tốc độ  Giá Tiền
HOME 100Mps 165.000
SUN1 150Mbps 180.000
SUN2 250Mbps 229.000
SUN3 300Mbps 279.000
STAR1 (1 MESH) 150Mbps 210.000
STAR2 (2 MESH) 250Mbps 245.000
STAR3 (3 MESH) 300Mbps 299.000

Gói Combo Internet + Box TV360

 

 

Bảng giá gói combo wifi + TV360:

 

Gói Cước Gía combo internet + App TV360 Giá Combo internet + Box TV360 Tốc độ
HOME 185.000 215.000 100Mbps
SUN1 200.000 230.000 150Mbps
SUN2 249.000 279.000 250Mbps
SUN3 299.000 340.000 1000Mbps
STAR1 230.000 260.000 150Mbps
STAR2 265.000 295.000 250Mbps
STAR3 319.000 349.000 1000Mbps

 

Gói cước doanh nghiệp

 

 

Tin tức

 

 

 

Gói cước di động 4G Viettel

 
Tư vấn ngay