Hướng dẫn tham gia phòng họp trực tuyến Zoom

tải phần mềm Zoom

Zoom là ứng dụng học trực tuyến và họp hội nghị miễn phí, hữu ích trên máy tính. Tải Zoom học online, tổ chức học trực tuyến miễn phí hoặc tham gia các cuộc họp nhóm, trao đổi với đối tác hoặc khách hàng…

– Trong trang ZOOM, tại phần “Zoom Client for Meetings”, nhấn nút [Download]
– Mở File tải về, nhấn [Join a Meeting]
– Nhập ID cuộc họp (chủ tọa cấp) và họ tên đại diện người tham gia họp
– Cuối cùng, nhập mật khẩu cuộc họp (nếu có) và bạn đã tham gia cuộc họp