Hướng dẫn Cập nhật thông tin THB (Trung tâm y tế)

hướng dẫn trung tâm y tế

Viettel Bà Rịa Vũng Tàu xin gửi đến tài liệu Hướng dẫn Trung tâm y tế cập nhật thông tin trường hợp bệnh trên trang https://baocaodichbenh.vn/ . Mời bạn xem và tải về File đính kèm bên dưới: